متن کامل: پایان نامه ارشد رشته حقوق بین الملل : مقابله ملی و بین­ المللی با قاچاق انسان

با عنوان : مقابله ملی و بین­ المللی با قاچاق بشر

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین­ الملل

موضوع:

مقابله ملی و بین­ المللی با قاچاق بشر

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی پور قصاب امیری

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر حسن سلیمانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بخش اول: کلیات

فصل اول: کلیات و تعاریف

 • قاچاق
 • جرایم سازمان یافته
 • قاچاق بشر
 • مهاجرت

فصل دوم: پیشینه تاریخی پدیده قاچاق بشر

 • پیدایش بردگی در جهان
 • پیدایش بردگی در ایران و اسلام
 • مقایسه بردگی و قاچاق بشر

4-مقایسه قاچاق بشر و قاچاق مهاجران

فصل سوم: عوامل قاچاق بشر

 • عوامل اقتصادی
 • عوامل فرهنگی – اجتماعی
 • عوامل بین­المللی
 • عوامل سیاسی

بخش دوم:پیامدهای قاچاق بشر

فصل اول:تبعات مختلف قاچاق بشر

1-پیامد اقتصادی-سیاسی

2-پیامد اجتماعی-فرهنگی

3-پیامد روانی -بهداشتی

فصل دوم:ویژگی های قاچاق بشر

1-سازمان یافتگی و فراملی بودن

2-قصد قاچاقچیان برای ارتکاب جرم

3-استمرار و انگیزه قاچاقچیان برای بدست آوردن سود یا منفعت مالی

فصل سوم:شیوه ها ی قاچاق بشر

1-قاچاق بشر برای تهیه اعضاء بدن

2-فرزند خواندگی دورغین

3-توریسم جنسی

4-ازدواج صوری

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بخش سوم:قاچاق بشر از نگاه آماری

فصل اول:قاچاق بشر از نگاه آمار ملی و بین المللی

1-قاچاق بشر از نگاه آمار ملی

2-قاچاق بشر از نگاه آمار بین المللی

فصل دوم:قاچاق بشر در اسناد ملی

1-قاچاق بشر در قوانین قبل از انقلاب

2-قاچاق بشر در قوانین بعد از انقلاب

3-قوانین مرتبط با قاچاق بشر در نظام حقوقی ایران

فصل سوم:قاچاق بشر در اسناد منطقه ای و بین المللی

1-اسناد و اقدامات قاره آسیا

2-اسناد و اقدامات قاره آمریکا

3-اسناد و اقدامات قاره اروپا

4-میثاق جامعه ملل

5-کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران

6-کنوانسیون سازمان ملل علیه جرائم سازمان یافته فراملی و پروتکل پیشگیری،سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان

بخش چهارم:نگاه اجمالی به مصادیق و کشورها و گروه های درگیر قاچاق بشر

فصل اول:مصادیق و کشورها و گروه های درگیر قاچاق بشر

1-مصادیق قاچاق بشر

2-کشورها و گروه های درگیر قاچاق بشر

فصل دوم:اقدامات پیشگیرانه در مورد قاچاق بشر

1-اقدامات پیشگیرانه در سطح ملی-داخلی

2-اقدامات پیشگیرانه در سطح منطقه ای-بین المللی

فصل سوم:معضلات مقابله با قاچاق بشر

1-معضلات مقابله با قاچاق بشر در سطح ملی

2-معضلات مقابله با قاچاق بشر در سطح بین المللی

فصل چهارم:مقابله با قاچاق بشر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-مقابله با قاچاق بشر در سطح ملی

2-مقابله با قاچاق بشر در سطح بین المللی

نتیجه گیری

راهکارها و پیشنهادها

منابع

پیوست

چکیده انگلیسی

چکیده :

قاچاق بشر دارای سابقه طولانی می باشد و لیکن با اتکا به بعضی از شواهد قاچاق بشر از قدیم الایام وجود داشته و تاریخچه آن به دوران باستان باز می گردد.قاچاق بشر در دوران گذشته به بردگی انسانها معروف بوده می باشد و یکی از پدیده های خطرناک به شمار می رفت.در جهان کنونی تمامی دولتها در سطح جهان کم و بیش در گیر این پدیده شوم و هراس انگیز شده اند.قاچاق بشر عبارت می باشد از حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در مرزهای ملی،اکثراً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذر،با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به مقصود سود به کار گیرندگان،قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و دیگر گروه های مرتبط با قاچاق همچون کارخانگی،ازدواج دروغین،استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین می باشد.مانند اقدامات غیر انسانی که در این زمان گریبانگیر جامعه می باشد مسئله قاچاق بشر می باشد که امروزه نیز نظاره گر افزایش آن می باشیم که توسط سازمانهای جنایتکار بین الملل انجام می شود.به موازات پیشرفت جوامع و توسعه تکنولوژی که در چند قرن اخیر صورت گرفته،ارتباطات اجتماعی و روابط انسانی نیز گسترده تر شده و به تبع آن اعمال مجرمانه و پدیده های ضد اجتماعی هم رشد روز افزونی یافته اند.قاچاق بشر را می توان بعد از قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه به عنوان سومین منبع درآمد به وسیله سازمانهای جنایی فراملی دانست.آن چیز که که بعنوان یک واقعیت در خصوص قاچاق بشر بایستی بیان نمود این می باشد که در دهه گذشته قاچاق بشر به درجه ای عالمگیر رسیده تا جایی که هیچ کشوری از آن در امان نمی باشد.قاچاق بشر یک مسئله فزاینده و آن شامل بهره برداری جنسی و بهره کشی کاری قربانیان می باشد که در همه مناطق جهان هست.مردان و زنان هر دو ممکن می باشد که قربانی قاچاق شوند اما قربانی اصلی در جهان زنان و دختران و کودکان هستند که اکثریت برای اهداف جنسی قاچاق می شوند.مقابله ملی و بین المللی با چنین جرائمی نیازمند چارچوب حقوق خاصی می باشد که همکاری گسترده اعضای جامعه ملی و بین المللی را طلب می کند.

کلید واژه:قاچاق بشر-بردگی-سازمانهای جنایتکار-مقابله ملی و بین المللی-همکاری گسترده-

1-مقدمه:

قاچاق بشر دارای سابقه طولانی می باشد و لیکن با اتکا به بعضی از شواهد قاچاق بشر از قدیم الایام وجود داشته و تاریخچه آن به دوران باستان باز می­گردد. به موازات پیشرفت جوامع و توسعه تکنولوژی که در چند قرن اخیر صورت گرفته، ارتباطات اجتماعی و روابط انسانی نیز گسترده تر شده و به تبع آن اعمال مجرمانه و پدیده­های ضد اجتماعی هم رشد روزافزونی یافته­اند. این جرایم و فعالیتهای مجرمانه که معمولاً دارای پیچیدگی خاصی بوده و با برنامه­ریزی و سازماندهی صورت می­پذیرد بعضاً پا را از عرصه مرزهای داخلی کشورها فراتر نهاده و به صورت یک پدیده فراملی در عرصه بین­المللی مطرح می­شوندو این جرایم که با خصوصیت فراملی و سازمان یافتگی شناخته شده­اند دارای ویژگی های خاصی می­باشند که مبارزه با آنها غیر از از طریق اقدامات متناسب و در چار چوب یک همکاری بین­المللی میسر نیست که مانند این پدیده­ها می­توان به قاچاق بشر تصریح نمود که در سال 1990 به عنوان معضل مطرح گردید . قاچاق بشر امری می باشد که مطرح شدن آن به عنوان معضل جدی به ابتدای قرن بیستم بر می­گردد .هر چند که از لحاظ شکلی در ادوار مختلف تغییر یافته می باشد مثلاً زمانی خرید و فروش زنان قاچاق محسوب می­گردید و زمانی دیگر انتقال بردگان و سیاه­پوستان برای به کارگیری در مزارع و معادن و یا بهره گیری در جنگلها .

در این سال بود که مقاوله نامه بین­المللی در پاریس راجع به تأمین یک طرفداری موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفیدپوستان به امضاء رسید. پس از این اسناد دیگری در این زمینه منعقد گردید که مانند آنها می­توان به کنوانسیون­های 1910، 1912، 1933 و 2000 که کنوانسیون اخیرالذکر در خصوص سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان منعقد گردیده می باشد.

قاچاق بشر یکی از جرایم سازمان یافته فراملی می باشد .این جرم که جوهره آن نقض شدید حقوق بشر بزه دیدگان قاچاق بشر می باشد، همزمان موجب شکلی از بردگی جدید می باشد به همین دلیل این جرم با صدای بلند از سوی جامعه جهانی تقبیح شده می باشد. به اعتقاد بعضی از صاحبنظران مشکل قاچاق بشر در قرن بیست و یکم همچون استعمارگری قرن نوزدهم و جنگ سرد قرن بیستم می باشد. این تعبیر ظریف در کنار رشد روزافزون جلوه­های فراملی قاچاق بشر ، یاد آور لزوم مبارزه­ای همه جانبه با این معضل جهانی می باشد و تحقق این خواسته نیز مستلزم به کارگیری ابزارهای جهانی می باشد.

پژوهش­های جامعه­شناسان گواه آن می باشد که نوعاً شکاف طبقاتی و گستره دامنه فقر و اقدامات فرصت­طلبانه شبکه­های قاچاق انسانی که چتر خود را برای فریب و اغواء عناصر گرفتار در چاه استیصال پهن کرده­اند، موجبات پدیدار شدن معقوله قاچاق بشر ، کودکان، زنان و فقرا را فراهم آورده می باشد. در این راستا و در جهت مبارزه با قاچاق بشر جامعه ملل اقدامات بسیاری انجام داد که متأسفانه به علت وجود معضلات ایجاد شده این اقدامات به نتیجه نرسیده می باشد و از آنجایی که حجم عمده فعالیتهای مربوط به قاچاق بشر به صورت سازمان یافته و از طریق گروه­های تبهکار صورت می­پذیرد که دارای تشکیلات منسجم و منظمی هستند، سازمان ملل لازم دید تا به مسئله قاچاق بشر به عنوان یک پدیده تبهکارانه سازمان یافته نگاه کند. در این راستا سازمان اقدامات بسیار عدیده­ای را انجام داد که از آن جمله می­توان به برگزاری کنگره­های پنج سالانه پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران تصریح نمود که عمده محور اصلی مباحثات آن کنگره­ها مبارزه با جرایم سازمان یافته و یکی ازموارد مهم آن قاچاق بشر بود. در نهایت در سال 2000 میلادی بود که اقدامات سازمان ملل تحت یک کنوانسیون به نام کنوانسیون سازمان ملل علیه جنایات سازمان یافته فراملی موسوم به کنوانسیون پالرمو انجامید و مبارزه با این جنایات سازمان یافته فراملی متناسب شده و تحت کنوانسیون واحدی قرار گرفت.

2- اهمیت موضوع :

قاچاق بشر را می­توان بعد از قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه به عنوان سومین منبع درآمد به وسیله سازمانهای جنایی فراملی­دانست.

قاچاق بشر یکی از پر منفعت ترین تجارتهای جهانی می باشد که با فعالیتهایی از قبیل: انتقال غیرقانونی پول به بانکهای کشورهای خارجی، قاچاق دارو، جعل اسناد در ارتباط دانست. افزایش این مورد را می­توان تغییرات انجام شده در اروپا از سال 1989 همزمان با گشایش مرزها که به بیشتر مردم اروپا آزادی ­بخشیده و چهره زندگی را با صلح و امنیت آراسته دانست. نتیجه منفی این تحولات ، بحران عمیق فقر و فساد و تشکیلات اجتماعی و سیاسی و به بیانی دیگر منبع جنایت سازمانهای فراملی دانست. به علاوه خود قاچاق آثار سوئی دارد و قاچاق بشر نیز دارای آثار و تبعاتی مثل ابتلاء به بیماریهای مسری می باشد که باعث تزلزل در بنیان خانواده­ها و بروز آسیب­های اجتماعی می­گردد.

آن چیز که که بعنوان یک واقعیت در خصوص قاچاق بشر بایستی بیان نمود این می باشد که در دهه های گذشته قاچاق بشر به درجه­ای عالمگیر رسیده تا جایی که هیچ کشوری از آن در امان نمی­باشد.

اهمیتی که این موضوع دارد به علت های مختلف می باشد اولاً: این که قاچاق بشر به عنوان یک جنایت سازمان یافته فراملی مطرح می­گردد که به سبب آثار سوئی که در بعضی از عرصه­ها در سطح ملی و بین­المللی از خود بر جای می­گذارد مهم بوده و آثار آن نیز قابل انکار نیست. قاچاق بشر همان گونه که اظهار گردید آثار سیاسی هم به دنبال دارد، به طوری که گروه­های تبهکار سازمان یافته در آمریکای لاتین و مرکزی، اقدام به قاچاق بشر می­نمایند. بعد دیگر این مسئله ارتباط این پدیده با سایر جنایات سازمان یافته فراملی می­باشد که این ارتباط به حدی زیاد و عیان می باشد که شاید بتوان سایر جنایات سازمان یافته فراملی را که توسط گروه­های تبهکار صورت می­گیرد اقدام فرعی در جهت نیل به اهداف قاچاقچیان بین­المللی دانست.

رشد قاچاقچیان بشر در سراسر جهان به علت فرآیند جهانی سازی و عوامل دیگر می باشد.

قاچاق بشر به وسیله گروه­های سازمان یافته، سیاستهای موجود در مورد مهاجرت را به هم ریخته و در کشورهای مقصد با سوء بهره گیری از حقوق، این نوع رفتار را غالباً به شکل جدید بردگی منجر می­نمایند.

قاچاق بشر یک مسئله فزاینده و آن شامل بهره برداری جنسی و بهره کشی کاری قربانیان می باشد که در همه مناطق جهان هست. مردان و زنان هر دو ممکن می باشد که قربانی قاچاق شوند اما قربانی اصلی در جهان زنان ،دختران و کودکان هستند که اکثریت برای اهداف جنسی قاچاق می­شوند. پس از فروپاشی کمونیسم، تجارت زنان و دختران کشورهای اروپای شرقی و مرکزی و همچنین جمهوری شوروی سابق افزایش چشم­گیری داشته می باشد. به گفته سازمان جهانی مهاجرت، شمار این زنان در کشورهای مزبور بین 300 تا 350 هزار نفر در سال برآورد می­گردد.

در بسیاری از این کشورها مجازاتی برای قاچاقچیان بشر وجود ندارد و احتمال شناسایی و دستگیری این قاچاقچیان بسیار اندک می باشد و همراه با رشد این پدیده شوم نیز تحولاتی صورت گرفته می باشد.

بدین ترتیب که مسیرهای سنتی قاچاق که آسیای شرقی و آفریقا بودند، کم کم در برابر حجم عظیم انتقال زنان اروپای شرقی اهمیت کمتری پیدا کرده می باشد.

گزارشهای مختلف ارائه شده توسط کشورها زنان ، کودکان ومردان به بازارهای جنسی بین­المللی با هدف ابتذال و فحشاء، توریسم جنسی، خدمات جنسی تجاری، اجبار به کار کودکان در وضعیت بد بیگارخانه­ها، مکانهای ساختمانی و محیط­های کشاورزی قاچاق می­شوند.

قاچاقچیان اغلب قربانیان خود را از اجتماع و جامعه­شان به مناطق دیگر (در داخل کشور خودشان یا کشورهای بیگانه) می­برند. در جایی که قربانیان تنها هستند، قادر به صحبت کردن به زبان و آشنا به فرهنگ آنها نیستند و قربانیان برگ اقامت ندارند یا دارای مدرک جعلی اقامت که توسط قاچاقچیان تهیه شده می­باشند و از همه مهمتر اینکه قربانیان طرفداری خانواده و دوستان خود را از دست داده که این موضوع آنها را پیش روی تقاضاها و تهدیدهای قاچاقچیان آسیب­پذیر می­کند. قربانیان به لحاظ ترسی که از مقامات دولتی به لحاظ زندانی شدن یا اخراج شدن دارند به پلیس مراجعه نمی­کنند.

براساس گزارشی که توسط دفتر نظارت و مبارزه علیه قاچاق بشر در آمریکا ارائه گردیده می باشد همه کشورهای جهانی به نحوی درگیر این پدیده می­باشند. در کشور ما ایران نیز هرچند گزارشهایی از قاچاق زنان و دختران به چشم می­خورد لیکن تاکنون اقدام عملی انجام نگرفته می باشد. شایان ذکر می باشد که کشور ایران یکی از منابع و مبادی قاچاق دختران و کودکان به کشورهای عربی خلیج فارس و ترکیه می­باشد که عزم جدی مسئولین در مبارزه با این موضوع مورد نیاز می باشد هر چند که مجلس شورای اسلامی لایحه مبارزه با این پدیده را به تصویب رسانده لیکن برای ریشه کن کردن این موضوع راه زیادی در پیش می­باشد.

مواردی که از اهمیت قاچاق بشر اظهار گردید گوشه­ای از اهمیت موضوع می باشد که بیانگر عمق این مساله در سطح ملی و بین المللی می­باشد.

تعداد صفحه :232

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***